วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต้องควบคุมอำนาจด้วยระบบที่ดี Power Must Be "Caged" By The System


"บิ๊กตู่" แจงเรียกชดใช้จำนำข้าว ยึดตามกฎหมายยุค "บรรหาร" ไม่ทำเข้าข่ายละเว้นฯ "วิษณุ" ไม่ได้ลุแก่อำนาจบีบ "ยิ่งลักษณ์"
"ทนายปู" ยื่นจดหมายขอความเป็นธรรม งัด พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แย้งใช้คำสั่งทางปกครองเล่นงานไม่ได้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุม ครม.วันอังคารที่ 13 ตุลาคม ว่าเรื่องคดีความต่างๆที่รัฐบาลตกเป็นจำเลยกับบริษัทต่างๆที่มีการฟ้องร้องรัฐบาลมา10 กว่าปี ขณะนี้เริ่มจะส่งผล รัฐบาลพยายามแก้มาโดยตลอด กำลังพยายามแก้ให้ลดความเสียหายลง 

ที่สำคัญมีคดีที่รัฐบาลนี้จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับคดีจำนำข้าว ไม่ได้พูดว่าระดับผู้บริหารจะผิดหรือถูก ยังไม่รู้ ต้องไปพิสูจน์กันต่อไป แต่สิ่งที่เราปล่อยไปไม่ได้ มันมีกฏหมายที่เกี่ยวกับการละเว้น ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 

การกระทำการต่างๆระยะเวลาจำกัด ภายใน  2 ปี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องไปเท่านั้น เป็นมาตรการทางปกครองเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น มีกฏหมายอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 

ไม่ได้ใช้มาตรา  44 เพราะคดีทั้งหมดทีเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะเข้าสู่ศาลปกครองทั้งสิ้น ไม่ยอมรับก็ไปฟ้องศาลปกครองต่อ แต่วันนี้เราต้องทำตรงนี้ มันจะหมดอายุ วันข้างหน้าจะโดนอีกว่าทำไมไม่ทำ


ไม่ลุแก่อำนาจ เรียกชดใช้เจ๊งข้าว!

นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของเรื่อง ต้องติดตามเรื่องของตัวเองรวมถึงคดีจำนำข้าวที่มีปัญหาเรื่องทำจดหมายเปิดผนึก นายวิษณุ ได้ชี้แจงให้ครม.รับทราบว่าคดีนี้ไม่มีใครกล่าวหาว่าทุจริต แต่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าละเลยไม่มีการตรวจสอบการทุจริตเมื่อมีการแจ้งมา
 ถ้าจงใจให้เกิดผลขึ้นต้องใช้อำนาจทางปกครองเรียกค่าเสียหายภายในอายุความ 2 ปี หากเลยอายุความจะใช้อำนาจทางบริหารสั่งชดเชยไม่ได้ จึงมีวิธีเดียว ถ้าไม่ทำจะเสียโอกาสปกป้องผลประโยชน์ชาติและละเลยการปฏิบัติหน้าที่

นายกฯ เน้นย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมาย ไม่ได้ลุแก่อำนาจ หรือใช้อำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัด

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อำเภอเขาวง (Amphoe Kaowong ) จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเขาวง เป็นอำเภอที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมผู้ไทย หรือวัฒนธรรมของชาวภูไท หมายถึงชาวภู ชาวเขาเผ่าหนึ่ง ที่อพยพมาจากอีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขง แล้วมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้ ซึ่งเป็นทำเลที่เมื่อเรายืนอยู่จุดที่เหมาะสมแล้วก็จะมองเห็นเทือกเขาล้อมรอบเป็นวง จึงได้รับการขนานนามว่าอำเภอเขาวง

 ลูกศิษย์ที่เรียนปริญญาโทกับผม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามภาพนี้ 5 ใน 7 คน มาจากอำเภอเขาวง


                                                     ข้อมูลทางการปกครองอำเภอเขาวง


ในด้านการปกครอง อำเภอนี้มีท้องที่แบ่งออกเป็น 6 ตำบล ส่วนการปกครองท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลกุดสิมกับเทศบาลตำบลอื่นอีก 3 แห่ง และ มีองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง

ในเชิงเศรษฐกิจ อำเภอเขาวงเป็นชุมชนการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำการผลิตข้าว ซึ่งข้าวที่มีชื่อเสียงคือข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอม นุ่ม รสอร่อยเป็นผลิตภัณฑ์เชิงเอกลักณ์ทางภูมิศาสตร์ ( Georgraphical Identity Product) นอกจากนี้อำเภอเขาวงยังมีข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคอีสาน ตอนบน แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีปัญหาในการเพาะปลูกเนื่องจากขาดน้ำ การกักเก็บน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งๆที่ในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกพอสมควร แต่เมื่อถึงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

สำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนั้น. ที่อำเภอเขาวงมีความเป็นมาที่สำคัญมาก กล่าวคือในคราวที่พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ภาคอีสานและเสด็จ ฯเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่อำเภอเขาวง ทรงรับทราบปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตรนี้ด้วยประสบการณ์ของพระองค์เอง คือพระองค์เสด็จไปทางถนนดิสโก ทรงค้นพบข้าวที่ขาดน้ำ ข้าวออกรวงแต่เม็ดลีบ จึงมีพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริสองเรื่อง คือ 

1) การพัฒนาระบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และ
2) การสร้างอุโมงค์ผันน้ำเพื่อการเกษตร 

ผลงานที่ปรากฏและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันนี้ คือ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ และการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านกุดตอแก่น 

ผลงานอีกประการหนึ่งคืออุโมงค์ผันน้ำทะลุใต้ดินจากชลประทานห้วยไผ่ ในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มายังพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต่อมาอุโมงค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงผันน้ำเพื่อการเกษตรที่ยาวที่สุดในโลก

แผนที่สังเขปแสดงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเขาวงขอแถมคำอธิบายแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเป็น ASEAN members ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มรูปในปลายปี 2558 นี้ครับสาวภูไทยจากเขาวง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอสมเด็จ (Amphoe Somdet) จังหวัดกาฬสินธุ์


             แผนที่สังเขปอำเภอสมเด็จ
                 แสดงตำบล 8 ตำบล

มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งตามความนิยมของประชาชนในพื้นที่ว่าสี่แยก อำเภอสมเด็จเป็นศูนย์กลางความเจริญในชนบทระดับอำเภอ และเทศบาลตำบลชั้นแนวหน้าอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างของความเป็นแนวหน้าก็คือ งานตรุษจีนของอำเภอสมเด็จได้รับการกล่าวขานว่ามีความคึกคักมากกว่างานตรุษจีนของอำเภอเมืองฯที่เป็นเช่นนี้เพราะ อำเภอสมเด็จเป็นชุมทางคมนาคม ที่มาจากสี่ชุมชนใหญ่ ได้แก่ หนึ่งมาจากกาฬสินธุ์ สองมาจากมุกดาหารริมฝั่งแม่น้ำโขง สามมาจากสกลนครซึ่งเป็นเทศบาลนครและเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญตามนโยบายเมืองหลักเมืองรองของรัฐบาลในอดีต สี่มาจากสะพานเทพสุดาข้ามอ่าวเก็บน้ำลำปาวเชื่อมชุมชนจากจังหวัดอุดรธานีด้านอำเภอวังสามหมอและกุมภวาปี ดินแดนทะเลสาปดอกบัวแดงอีกด้วย


ขอเสริมเป็นภาษาอังกฤษอีกนิดหน่อยว่าRegarding education Amphoe Somdet is close to the new Kalasin  University, which is about 15 kilometers away from the district office. One of the primary schools under the Provincial Administration Organization in Amphoe Somdet is famous for practicing the King's endorsement principle of sufficiency economy.
As regards regional development, there are fewer government agency headquarters here in the district to attract more economic activities; but there are quite some agroindustry factories related to cassava and sugar canes In the area. One cassava related plant is on the highway from Somdet to Bua Kao (Kuchinarai), and the other which is on the highway from Bua Kao to Roi Et province.

Regarding tourism promotion, Amphoe Somdet has several famous tourist destinations. Huai Sang Kiev reservoir in Tambon Mahachai is famous for summer retreatants and Songkran festival participants because of a wide variety of local food and a nice lovely environment. Sang Badan Tambon Administration Organization is a Tambon that recalls you of a traditional settlement, as the word Sang Badan reminds you of the well that was so deep that people at that time had to use wooden logs to prevent its walls from falling to the bottom of the well. Sang Badan means the well that is so deep that it seems to reach the underworld.
"Pha Sawoey" (ผาเสวย) which means Sawoey Cliff is another famous tourist destination on Phu Phan mountain range that divides Kalasin and Sakon Nakhon. The cliff has got its name after The King's stop over for lunch during a Royal visit to Isan region in the 1980's.

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอยางตลาด (Amphoe Yang Talat) จังหวัดกาฬสินธ์ุ


               
                 ผมอย่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แต่มาออกกำลังกายที่สนามกอล์ฟบึงอร่าม


     หมายเลข 12  คือ East-West Economic Corridor(EWEC)


อำเภอยางตลาด อยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุไปทางทิศตะวันตกเพียงแค่ 19 กิโลเมตรเอง
การเดินทางจากกาฬสินธุ์ไปอำเภอยางตลาดสะดวกมากครับ เพราะถนนเป็นสี่เลนตลอด จนถึงขอนแก่นอีกต่างหาก ถนนสายนี้เป็นสายที่เรียกว่า EWEC หรือชื่อเต็มๆคือ East West Economic Corridor เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมโยงทะเลอันดามัน กับทะเลจีนใต้เลยทีเดียว


สี่แยกยางตลาด แยกนี้ตรงไปเป็นอำเภอกันทรวิชัย ไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้ามแม้น้ำชีไปเป็นอำเภอเมืองมหาสารคาม

ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้ สามารถไปอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโพนทอง และอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ถ้าเลี้ยวขวาตรงแยกนี้ ผ่านสนามกอล์ฟบึงอร่าม 
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ทำการ อบต.ยางตลาด บึงหนองอิตื้อ เทศบาลตำบลหัวนาคำ และท่านจะพบโรงสีไฟขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ชื่อเอเซียไรซ์มิลล์ตั้งอยู่ใกล้เขตแดนจังหวัดกาฬสินธุ์กับเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เลยจากนี้ไปหน่อยถึงสะพานข้ามลำน้ำพองก็เป็นอำเภอเมืองขอนแก่นครับ
สนามกอล์ฟบึงอร่ามยามเย็นๆ เห็นบรรยากาศแบบนี้ มีไหมจะไม่สน?


อำเภอยางตลาดมีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ร้านอาหารกาฬสินธุ์กุ้งเผาจึงมีชื่ออยู่ตามจังหวัดต่างๆหลายจังหวัด ที่เขาสามารถเลี้ยงกุ้งได้อาจเป็น เพราะมีคลองส่งน้ำมาท้ายเขื่อนลำปาว 
นอกจากอาชีพประมง ยังมีอาชีพ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือข้าว กข 6 และข้าวหอมมะลิ อีกอย่างคืออ้อยโรงงาน กับมันสำปะหลัง รวมทั้งมี มะม่วงพันธุ์ต่างๆ เช่น มะม่วงมัน เขียวเสวย มหาชนก 
จุดเด่นของอำเภอนี้ ด้านการเกษตรอีกประการหนึ่ง คือมีหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องที่ดิน (Land) เพราะเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านการเกษตรซึ่งที่ทำการที่ริมบึงหนองหมาจอก และมีสำนักงานพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ที่สามแยกเข้าอ่างเก็บน้ำลำปาว ที่มีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล นอกจากนี้ยังมีบริการของ สปก.ซึ่งสำนักงานตั้งที่จังหวัด อีกด้วย

ด้านการศึกษาที่อำเภอยางตลาด แม้ว่าอาณาเขตอำเภอติดต่อกับอำเภอเมืองฯ แต่โรงเรียนประถมศึกษากลับไปสังกัด สพป.กส. 2 ซึ่งสำนักงานเขตตั้งที่อำเภอห้วยเม็ก ที่อยู่ห่างจากจังหวัดออกไปอีก

ที่อำเภอยางตลาดมีศูนย์การศึกษาพิเศษ มีโรงเรียนประชานุกูลสอนเด็กพิการ มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากความพร้อมด้านการเกษตร และด้านการศึกษา อำเภอยางตลาดน่าจะมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับเทศบาลเมือง แต่ยางตลาดยังคงเป็นเทศบาลตำบล ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ไม่สู้เข้มแข็งนัก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมทางธุรกิจกระจายออกไปอยู่หลายจุด ได้แก่ บริเวณที่ว่าการอำเภอ บริเวณสี่แยกขอนแก่นใกล้โรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยม บริเวณปากทางเขื่อน บริเวณเทศบาลตำบลโคกสี และชุมชนสามแยกห้วยเม็ก เป็นต้น

นี่คือสภาพของอำเภอยางตลาด ตลาดต้นยางที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และภาวะเศรษฐกิจกำลังคึกคักเพราะสภาพเส้นทางคมนาคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ครับ
สวัสดีครับวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (Amphoe Kamalasai)อำเภอกมลาไสย ตั้งอำเภอเมื่อ พ.ศ.2456 อายุ102 ปีแล้ว ปัจจุบันถูกแยกพื้นที่ไปตั้งเป็นอำเภอต่างๆอีกสองอำเภอ คือ อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ตอนนี้เขตการปกครองเหลือพื้นที่เพียง 8 ตำบล 

การปกครองท้องถิ่นในอำเภอกมลาไสยประกอบด้วย 5 เทศบาลตำบล คือ
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  5 แห่ง นั้น มีรายชื่อดังนี้

ดังแผนที่ประกอบด้านบนนะครับ

ที่ตั้งอำเภอกมลาไสยอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียง 13 กิโลเมตร ตามทางหลวงสาย  214 กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
อำเภอกมลาไสยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะนอกจากเกี่ยวข้องกับเมืองฟ้าแดดสงยางที่บ้านเสมา ตำบล
หนองแปน และพระธาตุยาคู ซึ่งเป็นเจดีย์สมัยทวาราวดี แล้ว ยังมีหลักฐานใบเสมาบ้านก้อม ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ทำด้วยหินศิลาแรงสมัยทวาราวดี ศิลปะส่วนใหญ่สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

สำหรับประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นั้น เจ้าเมืองกมลาไสยเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาตำแหน่งพระยาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับพระยาชัยสุนทรแห่งเมืองกาฬสินธ์ุ      แผนที่สังเขปการเดินทางไปพระธาตุยาคู


ภาพนี้เป็นคำบรรยายเกี่ยวกับพระธาตุยาคูภาคภาษาอังกฤษ จากหนังสือ Kala "SILK": A Passport to Kalasin

เมื่อเดินทางตามถนนหมายเลข 214 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านวัดป่าหลวงพ่อหนูอินทร์ หรือพระราชศีลโสภิต พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วข้ามสะพานที่ลำนำ้ปาวก็ถึงที่ว่าการอำเภอกมลาไสย มุ่งหน้าต่อไปร้อยเอ็ดจะผ่านโรงสีข้าวขนาดใหญ่และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแกลบของแม่ชะม้อย วรามิตร จากนั้น ข้ามลำน้ำชี เข้าสู่เขตอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


นีคือพระธาตุยาคูอันลือชื่อ สนใจรายละเอียดเชิญอ่านคำอธิบายภาคภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC ด้านบนเลยนะครับ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (Amphoe Mueang Kalasin)


จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกอบด้วย18 อำเภอ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด อันเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในจังหวัดนี้

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์มี 3 แบบ คือ 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
2) เทศบาล  16 เทศบาล ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลอีก15 เทศบาล
3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

น่าสังเกตว่า สำหรับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นี้ทุกตำบลมีฐานะเป็นเทศบาล ยกเว้น ตำบลหนองกุงตำบลเดียวที่ยังมีฐานะเป็น อบต.


เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญๆหลายแห่ง ที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่ง คือเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นเขื่อนดินเพื่อการเกษตร ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศ เขื่อนนี้กั้นแม่น้ำปาว ซึ่งต้นน้ำเกิดจากทะเลสาปบัวแดง ในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
เชิญท่านดูแผนที่สังเขปด้านบนนี้ได้เลยครับ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

Educational Development in Kalasin


In the event to disseminate 158 copies of the Encyclopedia to Develop Youths' Reading Skill  Vol. 39 to 158 school directors, Governor Puchong Pothigudsai of Kalasin province tells participants about the importance of the encyclopaedia under the Royal Initiative.


The Governor explains the importance of the Encyclopedia for Youth and encourages members always to refer to it when organising class activities.


Members of Chaisoontorn Kalasin Lions Clubs and School Directors are happy to take part in the event.

Lions Dr Prasit Khotchakhot, the Immediate Past President(IPP) of the Clubs is presenting the certificate of appreciation to Kalasin Governor, Mr.Puchong Phothikudsai. With them is the District 310-E Governor, Lion Archiravit Sethyotin.

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โรคร้ายของประเทศไทย

เวลาเช้าเมื่อวานนี้ มีเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่ในราชการส่งข้อความในไลน์โดยเริ่มต้นว่า

สรุปประเทศเราเป็นโรคอ้วน! 
จาก ดร.วิรไท สันติประภพ ว่าที่ผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่

ความจริงบทความนี้ผมเคยได้อ่านแล้ว ในไลน์ของอีกกลุ่มหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
และผมยังคอมเม้นท์ลงไปด้วยว่า

ข้อเสนอแนวทางรักษาโรคร้ายที่ท่านว่าที่ผู้ว่าฯเสนอนั้น
ล้วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของภาครัฐแทบทั้งสิ้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของรัฐที่จะต้องรีบลงมือทำ

คอมเม้นท์ของผมทำเอาให้มีเพื่อนสมาชิกกลุ่มไลน์ ติงและแซวผมด้วยท่วงทำนองว่า รู้ไหมว่านั่นเป็นข้อเสนอของผู้ว่า ธปท.ที่เป็น ดร.จากเมืองนอกเชียวนะ!

เมื่อได้รับบทความนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ ผมจึงต้องกลับมาตั้งใจอ่านบทความนี้เป็นรอบที่สองครับ

เพื่อจะได้รู้ว่าโรคอ้วนของประเทศไทยมีอาการอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร และจะต้องรักษาอย่างไร จะใช้วิธีรักษาล่วงหน้า หรือรักษาตามอาการ หรือเข้าขั้นฉุกเฉินแล้วจนต้องนำเข้าห้อง ICU
อันที่จริง บทความของท่านกระจ่างอยู่แล้ว

คือท่านบอกว่าสาเหตุที่เป็นโรคร้ายก็เพราะประเทศประพฤติตนไม่เหมาะสม 3  ประการ ซึ่งผมขอเอามารวมกันไว้ในข้อ 1 คือ

1. มีการสร้างรายได้เทียม ส่งเสริมการนำเงินออมในอนาคตมาใช้ และสร้างวัฒนธรรมรัฐอุปถัมภ์ ตัวอย่างเช่น

1.1 นโยบายรถคันแรก เป็นการกู้เงินไปซื้อรถเพื่อเอาภาษีคืน 
1.2 การรับจำนำข้าวในราคาที่เกินจริง สร้างผลขาดทุนกว่าครึ่งล้านล้าน สร้างหนี้สาธาณะ ทำให้เกษตรกรถูกหลอกว่าจะมีรายได้ดีต่อเนื่องจนใช้จ่ายเกินตัว
1.3 การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 300 บาท ทำให้เชื่อว่ามีรายได้สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับทำให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กไปไม่รอด และราคาสินค้ากระโดดขึ้นเร็ว
1.4 การขึ้นเงินเดือนข้าราชการแบบก้าวกระโดดโดยไม่เพิ่มประสิทธิภาพ ได้สร้างข้อจำกัดทางงบประมาณโดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ
1.5 โครงการขยายสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจและโครงการเร่งลงทุนผ่านรัฐวิสาหกิิจที่ไม่คุ้มค่าอีกหลายสิบโครงการ

ตัวอย่างเหล่านี้ท่านผู้ว่า ธปท.คนใหม่บอกว่าเป็นการสร้างรายได้เทียม ส่งเสริมการนำเงินออมในอนาคตมาใช้ และสร้างวัฒนธรรมรัฐอุปถัมภ์

2. The Backlash หรือผลกระทบย้อนกลับ จากพฤติกรรมแบบในข้อ 1.
เมื่อนโยบายตามข้อ 1.เริ่มอ่อนฤทธิ์ลงและเริ่มแสดงอาการที่แท้จริง (ดังที่เป็นข่าวเรื่องรถคันแรก)จึงพบสัญญาณหลายอย่างว่าทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยอ่อนแอลงมาก ตัวบ่งชี้หลายตัวกระโดดขึ้นเกินมาตรฐาน เช่น

- สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อรายได้ปประชาชาติ
- สัดส่วนรายจ่ายประจำของรัฐบาล
- อัตราหนี้เสียของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
- ผลขาดทุนของรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
- หนี้สาธารณะของรัฐบาล
- การคอร์รัปชั่นหลายรูปแบบที่เป็นพยาธิคอยสูบเลือดจากทุกอวัยวะของระบบเศรษฐกิจไทย

ปัญหามากมืยิ่งกว่านั้นคือปัญหาทางโครงสร้างที่หนักๆคือ

1.การอ่อนประสิทธิภาพของระบบราชการ
2.การด้อยคุณภาพของระบบการศึกษาไทย3.ความสามารถในการแข่งขันของระบบธุรกิจไทยที่ถดถอยลงโดยเฉพาะระบบการส่งออก
4.การขาดแคลนแรงงานอาชีวะและแรงงานฝีมือ
5.ความแตกแยกในสังคมที่ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำสูง คนมือยาวสาวได้สาวเอา

จากปัญหาเชิงโครงสร้าง 5 ข้อนี้
ท่านผู้ว่า ธปท.มีข้อเสนอแนะ 7 ประการ ดังต่อไปนี้

1.ปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทุนในกิจการใหม่ๆของภาคเอกชน
2.ภาครัฐต้องทำงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มการลงทุนโดยเฉพาะในกิจกรรมที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3.รัฐต้องเริ่มทำให้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงกับความต้องการของธุรกิจในอนาคต และเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ
4.รัฐต้องยอมตัดใจเลิกอุดหนุนกิจกรรมที่ล้าสมัย หรือไม่สอดคล้องกับการแข่งขันในอนาคต
5.ภาครัฐต้องเร่งเปิดประมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายเรื่องที่ภาคเอกชนเฝ้ารอมานาน6.ภาครัฐต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนของประเทศไทย ในข้อตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยเฉพาะ Trans Pacific Partnership-TPP และ EU-Thailand
7.ภาครัฐควรเปิดเสรีเพิ่มเติมโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับการคุ้มครองมากเกินควรเพื่อลดต้นทุนการทำธุรกิจในปประเทศไทย  และส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆโดยผู้ประกอบการที่มีความสามารถสูงกว่า

3.ปัญหาเชิงโครงสร้าง และข้อเสนอแนะที่กล่าวมานี้ ยังไม่จบนะครับ
ท่านผู้ว่าฯคนใหม่ยังเสนอแนะอีก 2 ข้อใหญ่ๆ คือ
3.1. การปฏิรูประบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และการศึกษา
3.2. การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นทุกระดับ

เมื่อผมอ่านบทความของท่านผู้ว่า ธปท. จบลง
ผมมีความรู้สึกว่า โรคอ้วนของประเทศไทย
เป็นโรคที่ราชการไทยมีส่วนทำให้เกิดขึ้นแทบทั้งหมดทั้งสิ้นเลย
ดังนั้น ข้อเสนอมันจึงเป็นอื่นไปไม่ได้
มันจะต้องมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินไทย ซึ่งใครๆก็รู้ว่า
ราชการบริหารแผ่นดินของประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ

ราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ท่านผู้นำอย่าลังเลใจเลยนะครับที่จะปฏิรูประบบราชการไทย
จงมีความมั่นใจเกินร้อยครับ!!!
สวัสดีครับ.


บท

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นวัตกรรมกับความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ TEDxRyersonU - Sheldon Levy - Innovation and Entrepreneurship: A New Dir...

บทบาทของมหาวิทยาลัยมีหลายประการ

แต่ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ
บทบาทในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

คำแนะนำที่สำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการแสดงบทบาทด้านนี้ให้ประสบผลสำเร็จคือ
เมื่อจัดทำแผนเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยต้องไม่ทำแผนขนาดเล็กๆ
เพราะถ้าแผนเป็นแผนขนาดเล็กมันจะไม่มีน้ำยา
ไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้กระแสเลือดของคนที่เกี่ยวข้องเดือดพล่าน
และไม่อาจบรรลุความสำเร็จได้

ดังนั้นเมื่อวางแผน ต้องวางแผนให้ยิ่งใหญ่ โดยต้องตั้งเป้าหมายให้สูงส่ง
ทั้งในเรื่องความหวัง
และเรื่องการงาน
เพื่อความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น โปรดติดตามปาฐกถาของ Sheldon Levy เรื่องนี้ดูครับ
ภาษาเข้าใจง่ายครับ


บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ต้องไม่ทำแผนขนาดเล็กๆ เพราะมันไม่มีน้ำยาพอที่จะทำให้กระแสเลือดเดือดพล่านและไม่อาจบรรลุความสำเร็จได้

ต้องวางแผนให้ยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าให้สูงส่ง  ทั้งในเรื่องความหวังและเรื่องการงาน

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

Economic engine begins steady ignition
At the moment, NCPO has secured customers'satisfaction through consumption promotion.
Recent government measures to address farmers' financial difficulties have reassured more confidence among consumers. This development is in the business of private sector investments, including large-scale projects under technical assessments, for some times. There have been several projects under intense feasibility study taking into account preparational stages before starting. 
Export promotion is another engine to boost present national economic development. He says even though there are some negative results during January and February the figure have shown some reductions when taking into account the smaller volume of imported oil and gold.

Deputy Transport Minister Akom Termpitayapaisit gives more statistical data to support his claim, but for a short period, I think this will suffice for your consideration.

For further details please follow nesdb.go.th.
<a href="http://info.flagcounter.com/2TrP"><img src="http://s01.flagcounter.com/count2/2TrP/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_10/viewers_0/labels_0/pageviews_0/flags_0/percent_0/" alt="Flag Counter" border="0"></a>

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

Firms, Farms and State Near Lam Pao Dam in Kalasin during Songkran Festival 2015


Kalasin, April 2, 2015
Governor Puchong Potikhutsai of Kalasin Province is to encourage tourists to visit and enjoy the beautiful scenery of related economic activities in the vicinity of the precious Lam Pao Dam. 
 Kalasin Public Relation Office has reported that the service area of the Dam covers 306,963 rai (approximately six rai equal to a hectare) in four districts of the province: Mueang,  Yang Talat, Kamalasai and  Rong Kham districts.  This irrigation Dam has served about 29,174 household families of 145,870 people
The values of economic production created by activities such as rice farming and other cash crops, fishery, prawn farming, animal raising, are not less than 3,630 million baht in the rainy season and  2,974 million baht in the dry season, not to mention values of income accrued from tourism related activities. 

Lam Pao and around have many mutual tourist attractions.  Haad Dokkade or the artificial beach near the Administrative Office is popular for visitors.The None Wiset Cape is the area that the government has proclaimed a wildlife sanctuary. Maharaja Island on Nong Kung Si district side not only is the rest area but also for good lunch times.  Sirindhorn Bridge over Lam Pao Lake has now open to transportation between the Eastern and the Western sides of the lake. Sirindhorn Dinosaur Museum (พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) has attracted both senior and young travellers. 
Moreover, if you go further on the route #227, you will reach Ban Phon, a municipality where there is a famous local and traditional silk centre in  Kham Muang district.
During April 11-15,  2015 several aspects of tourism promotion events will be held at None Wiset Cape or Laem None Wiset (แหลมโนนวิเศษ ) in Sahat Sakhan district, just 36 kilometers from Kalasin City. The cape is a breathtaking natural tourist spot highlighted by the beautiful coastline around Lam Pao Dam.  Join in the annual celebration held on 11-15 April called the "Sea Emerald Isaan Lam None Wiset, where they have a myriad of activities, among the most famous, boat racing.
เขื่อนลำปาวมีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 306,963 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ในพื้นที่ 4 อำเภอ 33 ตำบล 275 หมู่บ้าน 29,174 ครัวเรือน 145,870 คน ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสยและอำเภอร่องคำ 

ส่วนมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทั้งการปลูกข้าวจ้าว ข้าวเหนียว พืชไร่ บ่อปลา บ่อกุ้ง ในฤดูฝนมูลค่าผลผลิตรวมไม่ต่ำกว่า 3,630 ล้านบาท ฤดูแล้ง ประมาณ 2,974 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าที่เกิดจากการท่องเที่ยว และเขื่อนลำปาวมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น หาดดอกเกด แหลมโนนวิเศษ เกาะมหาราช สะพานเทพสุดา 

และใกล้กันยังสามารถเที่ยวพิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเลยไปเที่ยวถิ่นผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วงได้และเขื่อนลำปาวยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญและเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

11-15 เมษายน 2558 ที่บริเวณแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ 36 ก.ม.จากที่ตั้งจังหวัดครับ