วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

Firms, Farms and State Near Lam Pao Dam in Kalasin during Songkran Festival 2015


Kalasin, April 2, 2015
Governor Puchong Potikhutsai of Kalasin Province is to encourage tourists to visit and enjoy the beautiful scenery of related economic activities in the vicinity of the precious Lam Pao Dam. 
 Kalasin Public Relation Office has reported that the service area of the Dam covers 306,963 rai (approximately six rai equal to a hectare) in four districts of the province: Mueang,  Yang Talat, Kamalasai and  Rong Kham districts.  This irrigation Dam has served about 29,174 household families of 145,870 people
The values of economic production created by activities such as rice farming and other cash crops, fishery, prawn farming, animal raising, are not less than 3,630 million baht in the rainy season and  2,974 million baht in the dry season, not to mention values of income accrued from tourism related activities. 

Lam Pao and around have many mutual tourist attractions.  Haad Dokkade or the artificial beach near the Administrative Office is popular for visitors.The None Wiset Cape is the area that the government has proclaimed a wildlife sanctuary. Maharaja Island on Nong Kung Si district side not only is the rest area but also for good lunch times.  Sirindhorn Bridge over Lam Pao Lake has now open to transportation between the Eastern and the Western sides of the lake. Sirindhorn Dinosaur Museum (พิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) has attracted both senior and young travellers. 
Moreover, if you go further on the route #227, you will reach Ban Phon, a municipality where there is a famous local and traditional silk centre in  Kham Muang district.
During April 11-15,  2015 several aspects of tourism promotion events will be held at None Wiset Cape or Laem None Wiset (แหลมโนนวิเศษ ) in Sahat Sakhan district, just 36 kilometers from Kalasin City. The cape is a breathtaking natural tourist spot highlighted by the beautiful coastline around Lam Pao Dam.  Join in the annual celebration held on 11-15 April called the "Sea Emerald Isaan Lam None Wiset, where they have a myriad of activities, among the most famous, boat racing.
เขื่อนลำปาวมีพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 306,963 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ในพื้นที่ 4 อำเภอ 33 ตำบล 275 หมู่บ้าน 29,174 ครัวเรือน 145,870 คน ในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสยและอำเภอร่องคำ 

ส่วนมูลค่าผลผลิตที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทั้งการปลูกข้าวจ้าว ข้าวเหนียว พืชไร่ บ่อปลา บ่อกุ้ง ในฤดูฝนมูลค่าผลผลิตรวมไม่ต่ำกว่า 3,630 ล้านบาท ฤดูแล้ง ประมาณ 2,974 ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าที่เกิดจากการท่องเที่ยว และเขื่อนลำปาวมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น หาดดอกเกด แหลมโนนวิเศษ เกาะมหาราช สะพานเทพสุดา 

และใกล้กันยังสามารถเที่ยวพิพิธภัณฑ์สิรินธร อุทยานไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเลยไปเที่ยวถิ่นผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อำเภอคำม่วงได้และเขื่อนลำปาวยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญและเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

11-15 เมษายน 2558 ที่บริเวณแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์ 36 ก.ม.จากที่ตั้งจังหวัดครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น