วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นวัตกรรมกับความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ TEDxRyersonU - Sheldon Levy - Innovation and Entrepreneurship: A New Dir...

บทบาทของมหาวิทยาลัยมีหลายประการ

แต่ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ
บทบาทในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

คำแนะนำที่สำคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับการแสดงบทบาทด้านนี้ให้ประสบผลสำเร็จคือ
เมื่อจัดทำแผนเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยต้องไม่ทำแผนขนาดเล็กๆ
เพราะถ้าแผนเป็นแผนขนาดเล็กมันจะไม่มีน้ำยา
ไม่มีน้ำหนักพอที่จะทำให้กระแสเลือดของคนที่เกี่ยวข้องเดือดพล่าน
และไม่อาจบรรลุความสำเร็จได้

ดังนั้นเมื่อวางแผน ต้องวางแผนให้ยิ่งใหญ่ โดยต้องตั้งเป้าหมายให้สูงส่ง
ทั้งในเรื่องความหวัง
และเรื่องการงาน
เพื่อความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น โปรดติดตามปาฐกถาของ Sheldon Levy เรื่องนี้ดูครับ
ภาษาเข้าใจง่ายครับ


บทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ต้องไม่ทำแผนขนาดเล็กๆ เพราะมันไม่มีน้ำยาพอที่จะทำให้กระแสเลือดเดือดพล่านและไม่อาจบรรลุความสำเร็จได้

ต้องวางแผนให้ยิ่งใหญ่ ตั้งเป้าให้สูงส่ง  ทั้งในเรื่องความหวังและเรื่องการงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น