วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอสมเด็จ (Amphoe Somdet) จังหวัดกาฬสินธุ์


             แผนที่สังเขปอำเภอสมเด็จ
                 แสดงตำบล 8 ตำบล

มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งตามความนิยมของประชาชนในพื้นที่ว่าสี่แยก อำเภอสมเด็จเป็นศูนย์กลางความเจริญในชนบทระดับอำเภอ และเทศบาลตำบลชั้นแนวหน้าอำเภอหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวอย่างของความเป็นแนวหน้าก็คือ งานตรุษจีนของอำเภอสมเด็จได้รับการกล่าวขานว่ามีความคึกคักมากกว่างานตรุษจีนของอำเภอเมืองฯที่เป็นเช่นนี้เพราะ อำเภอสมเด็จเป็นชุมทางคมนาคม ที่มาจากสี่ชุมชนใหญ่ ได้แก่ หนึ่งมาจากกาฬสินธุ์ สองมาจากมุกดาหารริมฝั่งแม่น้ำโขง สามมาจากสกลนครซึ่งเป็นเทศบาลนครและเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญตามนโยบายเมืองหลักเมืองรองของรัฐบาลในอดีต สี่มาจากสะพานเทพสุดาข้ามอ่าวเก็บน้ำลำปาวเชื่อมชุมชนจากจังหวัดอุดรธานีด้านอำเภอวังสามหมอและกุมภวาปี ดินแดนทะเลสาปดอกบัวแดงอีกด้วย


ขอเสริมเป็นภาษาอังกฤษอีกนิดหน่อยว่าRegarding education Amphoe Somdet is close to the new Kalasin  University, which is about 15 kilometers away from the district office. One of the primary schools under the Provincial Administration Organization in Amphoe Somdet is famous for practicing the King's endorsement principle of sufficiency economy.
As regards regional development, there are fewer government agency headquarters here in the district to attract more economic activities; but there are quite some agroindustry factories related to cassava and sugar canes In the area. One cassava related plant is on the highway from Somdet to Bua Kao (Kuchinarai), and the other which is on the highway from Bua Kao to Roi Et province.

Regarding tourism promotion, Amphoe Somdet has several famous tourist destinations. Huai Sang Kiev reservoir in Tambon Mahachai is famous for summer retreatants and Songkran festival participants because of a wide variety of local food and a nice lovely environment. Sang Badan Tambon Administration Organization is a Tambon that recalls you of a traditional settlement, as the word Sang Badan reminds you of the well that was so deep that people at that time had to use wooden logs to prevent its walls from falling to the bottom of the well. Sang Badan means the well that is so deep that it seems to reach the underworld.
"Pha Sawoey" (ผาเสวย) which means Sawoey Cliff is another famous tourist destination on Phu Phan mountain range that divides Kalasin and Sakon Nakhon. The cliff has got its name after The King's stop over for lunch during a Royal visit to Isan region in the 1980's.

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอยางตลาด (Amphoe Yang Talat) จังหวัดกาฬสินธ์ุ


               
                 ผมอย่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แต่มาออกกำลังกายที่สนามกอล์ฟบึงอร่าม


     หมายเลข 12  คือ East-West Economic Corridor(EWEC)


อำเภอยางตลาด อยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุไปทางทิศตะวันตกเพียงแค่ 19 กิโลเมตรเอง
การเดินทางจากกาฬสินธุ์ไปอำเภอยางตลาดสะดวกมากครับ เพราะถนนเป็นสี่เลนตลอด จนถึงขอนแก่นอีกต่างหาก ถนนสายนี้เป็นสายที่เรียกว่า EWEC หรือชื่อเต็มๆคือ East West Economic Corridor เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมโยงทะเลอันดามัน กับทะเลจีนใต้เลยทีเดียว


สี่แยกยางตลาด แยกนี้ตรงไปเป็นอำเภอกันทรวิชัย ไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้ามแม้น้ำชีไปเป็นอำเภอเมืองมหาสารคาม

ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้ สามารถไปอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโพนทอง และอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ถ้าเลี้ยวขวาตรงแยกนี้ ผ่านสนามกอล์ฟบึงอร่าม 
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ทำการ อบต.ยางตลาด บึงหนองอิตื้อ เทศบาลตำบลหัวนาคำ และท่านจะพบโรงสีไฟขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ชื่อเอเซียไรซ์มิลล์ตั้งอยู่ใกล้เขตแดนจังหวัดกาฬสินธุ์กับเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เลยจากนี้ไปหน่อยถึงสะพานข้ามลำน้ำพองก็เป็นอำเภอเมืองขอนแก่นครับ
สนามกอล์ฟบึงอร่ามยามเย็นๆ เห็นบรรยากาศแบบนี้ มีไหมจะไม่สน?


อำเภอยางตลาดมีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ร้านอาหารกาฬสินธุ์กุ้งเผาจึงมีชื่ออยู่ตามจังหวัดต่างๆหลายจังหวัด ที่เขาสามารถเลี้ยงกุ้งได้อาจเป็น เพราะมีคลองส่งน้ำมาท้ายเขื่อนลำปาว 
นอกจากอาชีพประมง ยังมีอาชีพ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือข้าว กข 6 และข้าวหอมมะลิ อีกอย่างคืออ้อยโรงงาน กับมันสำปะหลัง รวมทั้งมี มะม่วงพันธุ์ต่างๆ เช่น มะม่วงมัน เขียวเสวย มหาชนก 
จุดเด่นของอำเภอนี้ ด้านการเกษตรอีกประการหนึ่ง คือมีหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องที่ดิน (Land) เพราะเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านการเกษตรซึ่งที่ทำการที่ริมบึงหนองหมาจอก และมีสำนักงานพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ที่สามแยกเข้าอ่างเก็บน้ำลำปาว ที่มีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล นอกจากนี้ยังมีบริการของ สปก.ซึ่งสำนักงานตั้งที่จังหวัด อีกด้วย

ด้านการศึกษาที่อำเภอยางตลาด แม้ว่าอาณาเขตอำเภอติดต่อกับอำเภอเมืองฯ แต่โรงเรียนประถมศึกษากลับไปสังกัด สพป.กส. 2 ซึ่งสำนักงานเขตตั้งที่อำเภอห้วยเม็ก ที่อยู่ห่างจากจังหวัดออกไปอีก

ที่อำเภอยางตลาดมีศูนย์การศึกษาพิเศษ มีโรงเรียนประชานุกูลสอนเด็กพิการ มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากความพร้อมด้านการเกษตร และด้านการศึกษา อำเภอยางตลาดน่าจะมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับเทศบาลเมือง แต่ยางตลาดยังคงเป็นเทศบาลตำบล ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ไม่สู้เข้มแข็งนัก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมทางธุรกิจกระจายออกไปอยู่หลายจุด ได้แก่ บริเวณที่ว่าการอำเภอ บริเวณสี่แยกขอนแก่นใกล้โรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยม บริเวณปากทางเขื่อน บริเวณเทศบาลตำบลโคกสี และชุมชนสามแยกห้วยเม็ก เป็นต้น

นี่คือสภาพของอำเภอยางตลาด ตลาดต้นยางที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และภาวะเศรษฐกิจกำลังคึกคักเพราะสภาพเส้นทางคมนาคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ครับ
สวัสดีครับวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (Amphoe Kamalasai)อำเภอกมลาไสย ตั้งอำเภอเมื่อ พ.ศ.2456 อายุ102 ปีแล้ว ปัจจุบันถูกแยกพื้นที่ไปตั้งเป็นอำเภอต่างๆอีกสองอำเภอ คือ อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ตอนนี้เขตการปกครองเหลือพื้นที่เพียง 8 ตำบล 

การปกครองท้องถิ่นในอำเภอกมลาไสยประกอบด้วย 5 เทศบาลตำบล คือ
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  5 แห่ง นั้น มีรายชื่อดังนี้

ดังแผนที่ประกอบด้านบนนะครับ

ที่ตั้งอำเภอกมลาไสยอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียง 13 กิโลเมตร ตามทางหลวงสาย  214 กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
อำเภอกมลาไสยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะนอกจากเกี่ยวข้องกับเมืองฟ้าแดดสงยางที่บ้านเสมา ตำบล
หนองแปน และพระธาตุยาคู ซึ่งเป็นเจดีย์สมัยทวาราวดี แล้ว ยังมีหลักฐานใบเสมาบ้านก้อม ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ทำด้วยหินศิลาแรงสมัยทวาราวดี ศิลปะส่วนใหญ่สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

สำหรับประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นั้น เจ้าเมืองกมลาไสยเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาตำแหน่งพระยาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับพระยาชัยสุนทรแห่งเมืองกาฬสินธ์ุ      แผนที่สังเขปการเดินทางไปพระธาตุยาคู


ภาพนี้เป็นคำบรรยายเกี่ยวกับพระธาตุยาคูภาคภาษาอังกฤษ จากหนังสือ Kala "SILK": A Passport to Kalasin

เมื่อเดินทางตามถนนหมายเลข 214 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านวัดป่าหลวงพ่อหนูอินทร์ หรือพระราชศีลโสภิต พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วข้ามสะพานที่ลำนำ้ปาวก็ถึงที่ว่าการอำเภอกมลาไสย มุ่งหน้าต่อไปร้อยเอ็ดจะผ่านโรงสีข้าวขนาดใหญ่และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแกลบของแม่ชะม้อย วรามิตร จากนั้น ข้ามลำน้ำชี เข้าสู่เขตอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


นีคือพระธาตุยาคูอันลือชื่อ สนใจรายละเอียดเชิญอ่านคำอธิบายภาคภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC ด้านบนเลยนะครับ

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (Amphoe Mueang Kalasin)


จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกอบด้วย18 อำเภอ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด อันเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในจังหวัดนี้

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์มี 3 แบบ คือ 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
2) เทศบาล  16 เทศบาล ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลอีก15 เทศบาล
3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

น่าสังเกตว่า สำหรับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นี้ทุกตำบลมีฐานะเป็นเทศบาล ยกเว้น ตำบลหนองกุงตำบลเดียวที่ยังมีฐานะเป็น อบต.


เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญๆหลายแห่ง ที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่ง คือเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นเขื่อนดินเพื่อการเกษตร ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศ เขื่อนนี้กั้นแม่น้ำปาว ซึ่งต้นน้ำเกิดจากทะเลสาปบัวแดง ในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
เชิญท่านดูแผนที่สังเขปด้านบนนี้ได้เลยครับ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

Educational Development in Kalasin


In the event to disseminate 158 copies of the Encyclopedia to Develop Youths' Reading Skill  Vol. 39 to 158 school directors, Governor Puchong Pothigudsai of Kalasin province tells participants about the importance of the encyclopaedia under the Royal Initiative.


The Governor explains the importance of the Encyclopedia for Youth and encourages members always to refer to it when organising class activities.


Members of Chaisoontorn Kalasin Lions Clubs and School Directors are happy to take part in the event.

Lions Dr Prasit Khotchakhot, the Immediate Past President(IPP) of the Clubs is presenting the certificate of appreciation to Kalasin Governor, Mr.Puchong Phothikudsai. With them is the District 310-E Governor, Lion Archiravit Sethyotin.