วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ (Amphoe Kamalasai)อำเภอกมลาไสย ตั้งอำเภอเมื่อ พ.ศ.2456 อายุ102 ปีแล้ว ปัจจุบันถูกแยกพื้นที่ไปตั้งเป็นอำเภอต่างๆอีกสองอำเภอ คือ อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ตอนนี้เขตการปกครองเหลือพื้นที่เพียง 8 ตำบล 

การปกครองท้องถิ่นในอำเภอกมลาไสยประกอบด้วย 5 เทศบาลตำบล คือ
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  5 แห่ง นั้น มีรายชื่อดังนี้

ดังแผนที่ประกอบด้านบนนะครับ

ที่ตั้งอำเภอกมลาไสยอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเพียง 13 กิโลเมตร ตามทางหลวงสาย  214 กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
อำเภอกมลาไสยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะนอกจากเกี่ยวข้องกับเมืองฟ้าแดดสงยางที่บ้านเสมา ตำบล
หนองแปน และพระธาตุยาคู ซึ่งเป็นเจดีย์สมัยทวาราวดี แล้ว ยังมีหลักฐานใบเสมาบ้านก้อม ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ทำด้วยหินศิลาแรงสมัยทวาราวดี ศิลปะส่วนใหญ่สลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

สำหรับประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์นั้น เจ้าเมืองกมลาไสยเป็นผู้ปกครองที่ได้รับการสถาปนาตำแหน่งพระยาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับพระยาชัยสุนทรแห่งเมืองกาฬสินธ์ุ      แผนที่สังเขปการเดินทางไปพระธาตุยาคู


ภาพนี้เป็นคำบรรยายเกี่ยวกับพระธาตุยาคูภาคภาษาอังกฤษ จากหนังสือ Kala "SILK": A Passport to Kalasin

เมื่อเดินทางตามถนนหมายเลข 214 จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านวัดป่าหลวงพ่อหนูอินทร์ หรือพระราชศีลโสภิต พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วข้ามสะพานที่ลำนำ้ปาวก็ถึงที่ว่าการอำเภอกมลาไสย มุ่งหน้าต่อไปร้อยเอ็ดจะผ่านโรงสีข้าวขนาดใหญ่และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแกลบของแม่ชะม้อย วรามิตร จากนั้น ข้ามลำน้ำชี เข้าสู่เขตอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


นีคือพระธาตุยาคูอันลือชื่อ สนใจรายละเอียดเชิญอ่านคำอธิบายภาคภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC ด้านบนเลยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น