วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอยางตลาด (Amphoe Yang Talat) จังหวัดกาฬสินธ์ุ


               
                 ผมอย่ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แต่มาออกกำลังกายที่สนามกอล์ฟบึงอร่าม


     หมายเลข 12  คือ East-West Economic Corridor(EWEC)


อำเภอยางตลาด อยู่ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุไปทางทิศตะวันตกเพียงแค่ 19 กิโลเมตรเอง
การเดินทางจากกาฬสินธุ์ไปอำเภอยางตลาดสะดวกมากครับ เพราะถนนเป็นสี่เลนตลอด จนถึงขอนแก่นอีกต่างหาก ถนนสายนี้เป็นสายที่เรียกว่า EWEC หรือชื่อเต็มๆคือ East West Economic Corridor เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก - ตะวันตก เชื่อมโยงทะเลอันดามัน กับทะเลจีนใต้เลยทีเดียว


สี่แยกยางตลาด แยกนี้ตรงไปเป็นอำเภอกันทรวิชัย ไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข้ามแม้น้ำชีไปเป็นอำเภอเมืองมหาสารคาม

ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้ สามารถไปอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอโพนทอง และอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ถ้าเลี้ยวขวาตรงแยกนี้ ผ่านสนามกอล์ฟบึงอร่าม 
และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ทำการ อบต.ยางตลาด บึงหนองอิตื้อ เทศบาลตำบลหัวนาคำ และท่านจะพบโรงสีไฟขนาดใหญ่ของภาคอีสาน ชื่อเอเซียไรซ์มิลล์ตั้งอยู่ใกล้เขตแดนจังหวัดกาฬสินธุ์กับเขตอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เลยจากนี้ไปหน่อยถึงสะพานข้ามลำน้ำพองก็เป็นอำเภอเมืองขอนแก่นครับ
สนามกอล์ฟบึงอร่ามยามเย็นๆ เห็นบรรยากาศแบบนี้ มีไหมจะไม่สน?


อำเภอยางตลาดมีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ร้านอาหารกาฬสินธุ์กุ้งเผาจึงมีชื่ออยู่ตามจังหวัดต่างๆหลายจังหวัด ที่เขาสามารถเลี้ยงกุ้งได้อาจเป็น เพราะมีคลองส่งน้ำมาท้ายเขื่อนลำปาว 
นอกจากอาชีพประมง ยังมีอาชีพ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญคือข้าว กข 6 และข้าวหอมมะลิ อีกอย่างคืออ้อยโรงงาน กับมันสำปะหลัง รวมทั้งมี มะม่วงพันธุ์ต่างๆ เช่น มะม่วงมัน เขียวเสวย มหาชนก 
จุดเด่นของอำเภอนี้ ด้านการเกษตรอีกประการหนึ่ง คือมีหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องที่ดิน (Land) เพราะเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านการเกษตรซึ่งที่ทำการที่ริมบึงหนองหมาจอก และมีสำนักงานพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ที่สามแยกเข้าอ่างเก็บน้ำลำปาว ที่มีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล นอกจากนี้ยังมีบริการของ สปก.ซึ่งสำนักงานตั้งที่จังหวัด อีกด้วย

ด้านการศึกษาที่อำเภอยางตลาด แม้ว่าอาณาเขตอำเภอติดต่อกับอำเภอเมืองฯ แต่โรงเรียนประถมศึกษากลับไปสังกัด สพป.กส. 2 ซึ่งสำนักงานเขตตั้งที่อำเภอห้วยเม็ก ที่อยู่ห่างจากจังหวัดออกไปอีก

ที่อำเภอยางตลาดมีศูนย์การศึกษาพิเศษ มีโรงเรียนประชานุกูลสอนเด็กพิการ มีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯอยู่ในความดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษและการศึกษาตามอัธยาศัย
จากความพร้อมด้านการเกษตร และด้านการศึกษา อำเภอยางตลาดน่าจะมีความเป็นเมืองใหญ่ระดับเทศบาลเมือง แต่ยางตลาดยังคงเป็นเทศบาลตำบล ความเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ไม่สู้เข้มแข็งนัก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมทางธุรกิจกระจายออกไปอยู่หลายจุด ได้แก่ บริเวณที่ว่าการอำเภอ บริเวณสี่แยกขอนแก่นใกล้โรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยม บริเวณปากทางเขื่อน บริเวณเทศบาลตำบลโคกสี และชุมชนสามแยกห้วยเม็ก เป็นต้น

นี่คือสภาพของอำเภอยางตลาด ตลาดต้นยางที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และภาวะเศรษฐกิจกำลังคึกคักเพราะสภาพเส้นทางคมนาคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ครับ
สวัสดีครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น