วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (Amphoe Mueang Kalasin)


จังหวัดกาฬสินธุ์
ประกอบด้วย18 อำเภอ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด อันเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในจังหวัดนี้

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์มี 3 แบบ คือ 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
2) เทศบาล  16 เทศบาล ซึ่งประกอบด้วยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลอีก15 เทศบาล
3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

น่าสังเกตว่า สำหรับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นี้ทุกตำบลมีฐานะเป็นเทศบาล ยกเว้น ตำบลหนองกุงตำบลเดียวที่ยังมีฐานะเป็น อบต.


เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญๆหลายแห่ง ที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่ง คือเขื่อนลำปาวซึ่งเป็นเขื่อนดินเพื่อการเกษตร ที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศ เขื่อนนี้กั้นแม่น้ำปาว ซึ่งต้นน้ำเกิดจากทะเลสาปบัวแดง ในท้องที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
เชิญท่านดูแผนที่สังเขปด้านบนนี้ได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น