วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ต้องควบคุมอำนาจด้วยระบบที่ดี Power Must Be "Caged" By The System


"บิ๊กตู่" แจงเรียกชดใช้จำนำข้าว ยึดตามกฎหมายยุค "บรรหาร" ไม่ทำเข้าข่ายละเว้นฯ "วิษณุ" ไม่ได้ลุแก่อำนาจบีบ "ยิ่งลักษณ์"
"ทนายปู" ยื่นจดหมายขอความเป็นธรรม งัด พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แย้งใช้คำสั่งทางปกครองเล่นงานไม่ได้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุม ครม.วันอังคารที่ 13 ตุลาคม ว่าเรื่องคดีความต่างๆที่รัฐบาลตกเป็นจำเลยกับบริษัทต่างๆที่มีการฟ้องร้องรัฐบาลมา10 กว่าปี ขณะนี้เริ่มจะส่งผล รัฐบาลพยายามแก้มาโดยตลอด กำลังพยายามแก้ให้ลดความเสียหายลง 

ที่สำคัญมีคดีที่รัฐบาลนี้จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับคดีจำนำข้าว ไม่ได้พูดว่าระดับผู้บริหารจะผิดหรือถูก ยังไม่รู้ ต้องไปพิสูจน์กันต่อไป แต่สิ่งที่เราปล่อยไปไม่ได้ มันมีกฏหมายที่เกี่ยวกับการละเว้น ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 

การกระทำการต่างๆระยะเวลาจำกัด ภายใน  2 ปี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องส่งเรื่องไปเท่านั้น เป็นมาตรการทางปกครองเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น มีกฏหมายอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 

ไม่ได้ใช้มาตรา  44 เพราะคดีทั้งหมดทีเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองจะเข้าสู่ศาลปกครองทั้งสิ้น ไม่ยอมรับก็ไปฟ้องศาลปกครองต่อ แต่วันนี้เราต้องทำตรงนี้ มันจะหมดอายุ วันข้างหน้าจะโดนอีกว่าทำไมไม่ทำ


ไม่ลุแก่อำนาจ เรียกชดใช้เจ๊งข้าว!

นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยราชการที่เป็นเจ้าของเรื่อง ต้องติดตามเรื่องของตัวเองรวมถึงคดีจำนำข้าวที่มีปัญหาเรื่องทำจดหมายเปิดผนึก นายวิษณุ ได้ชี้แจงให้ครม.รับทราบว่าคดีนี้ไม่มีใครกล่าวหาว่าทุจริต แต่อดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าละเลยไม่มีการตรวจสอบการทุจริตเมื่อมีการแจ้งมา
 ถ้าจงใจให้เกิดผลขึ้นต้องใช้อำนาจทางปกครองเรียกค่าเสียหายภายในอายุความ 2 ปี หากเลยอายุความจะใช้อำนาจทางบริหารสั่งชดเชยไม่ได้ จึงมีวิธีเดียว ถ้าไม่ทำจะเสียโอกาสปกป้องผลประโยชน์ชาติและละเลยการปฏิบัติหน้าที่

นายกฯ เน้นย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฏหมาย ไม่ได้ลุแก่อำนาจ หรือใช้อำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัด

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อำเภอเขาวง (Amphoe Kaowong ) จังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเขาวง เป็นอำเภอที่มีจุดเด่นด้านวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมผู้ไทย หรือวัฒนธรรมของชาวภูไท หมายถึงชาวภู ชาวเขาเผ่าหนึ่ง ที่อพยพมาจากอีกฟากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขง แล้วมาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณนี้ ซึ่งเป็นทำเลที่เมื่อเรายืนอยู่จุดที่เหมาะสมแล้วก็จะมองเห็นเทือกเขาล้อมรอบเป็นวง จึงได้รับการขนานนามว่าอำเภอเขาวง

 ลูกศิษย์ที่เรียนปริญญาโทกับผม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามภาพนี้ 5 ใน 7 คน มาจากอำเภอเขาวง


                                                     ข้อมูลทางการปกครองอำเภอเขาวง


ในด้านการปกครอง อำเภอนี้มีท้องที่แบ่งออกเป็น 6 ตำบล ส่วนการปกครองท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลกุดสิมกับเทศบาลตำบลอื่นอีก 3 แห่ง และ มีองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง

ในเชิงเศรษฐกิจ อำเภอเขาวงเป็นชุมชนการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำการผลิตข้าว ซึ่งข้าวที่มีชื่อเสียงคือข้าวเหนียวเขาวง ซึ่งเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอม นุ่ม รสอร่อยเป็นผลิตภัณฑ์เชิงเอกลักณ์ทางภูมิศาสตร์ ( Georgraphical Identity Product) นอกจากนี้อำเภอเขาวงยังมีข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคอีสาน ตอนบน แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีปัญหาในการเพาะปลูกเนื่องจากขาดน้ำ การกักเก็บน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งๆที่ในฤดูฝนมีปริมาณฝนตกพอสมควร แต่เมื่อถึงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

สำหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนั้น. ที่อำเภอเขาวงมีความเป็นมาที่สำคัญมาก กล่าวคือในคราวที่พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ภาคอีสานและเสด็จ ฯเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่อำเภอเขาวง ทรงรับทราบปัญหาการขาดน้ำเพื่อการเกษตรนี้ด้วยประสบการณ์ของพระองค์เอง คือพระองค์เสด็จไปทางถนนดิสโก ทรงค้นพบข้าวที่ขาดน้ำ ข้าวออกรวงแต่เม็ดลีบ จึงมีพระราชดำริเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริสองเรื่อง คือ 

1) การพัฒนาระบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และ
2) การสร้างอุโมงค์ผันน้ำเพื่อการเกษตร 

ผลงานที่ปรากฏและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันนี้ คือ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ และการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านกุดตอแก่น 

ผลงานอีกประการหนึ่งคืออุโมงค์ผันน้ำทะลุใต้ดินจากชลประทานห้วยไผ่ ในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มายังพื้นที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ต่อมาอุโมงค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นอุโมงผันน้ำเพื่อการเกษตรที่ยาวที่สุดในโลก

แผนที่สังเขปแสดงแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเขาวงขอแถมคำอธิบายแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเป็น ASEAN members ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเต็มรูปในปลายปี 2558 นี้ครับสาวภูไทยจากเขาวง