วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รำลึกถึงพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานฯ เล่มที่ 39 ที่กาฬสินธุ์นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24)จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ไลออน อชิราวิทย์ เศรษฐ์โยธิน ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310- E และ ไลออน รัชดาวัลย์ กิตติอมรพงศ์ เลขาธิการภาค ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ไลออน ดร ประสิทธิ์ คชโตร นายกเพิ่งผ่านพ้น สโมสรไลออส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรแก่นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 39 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมี ไลออน อชิราวิทย์ เศรษฐ์โยธิน ผู้ว่าการภาค 310-E ร่วมเป็นเกียรติ


วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Kalasin City Today

Asking the incumbent Mayor of Kalasin City how many awards have you got in half a decade, you might get this answer:
"A lot. I have got a lot of important awards in half a decade" he would say.

In 2011, he got an award for the organization that promotes arts and cultural activities.

2.In 2012, he got the award for the best municipality in women and family development.

3.In 2013, he got the following prizes.
3.1The Award on  Transparency and People Participation from The Prapokklao Institute.


3.2 The Award for The Best HealthCare Guaranteed program.
3.3 The Award for The best local government performance in promoting local wisdom and cultural affairs.


3.4 The Award for the top most local authority in Women and Family Development.
3.5 The Award for The Local Government In Fighting Corruption.

4.In 2014 he got the following prizes:
4.1 The Award on National Moral Organization from The Foundation for National Morality.
4.2 The Award for the municipal prototype for the development of food sanitation management from the Ministry of Public Health.
4.3 The Award on the leading organization
 for consummers protection.
4.4 A Certificate of an active local organization to fight against corruption from the NACC.
4.5 The Award for The Good Governance Practice and The Award for Transparency and People Participation from Phra Pokklao Institute.

5.In 2015 he got three more awards:


The award for the good governance in waste collection and disposes management 


An award for the strengthening the network of public and private for civil activities

The award for Best Practices in Waste Management System.

In conclusion, we now see Kalasin Municipality has its reputation on four major areas of management excellence.They are:
1.Waste collection and disposal management.

2.Good governance, transparency and willingness to fight against corruption.

3.Women and family development and cultural activities.

4.Consummer Protection related activities.

Isn't it interesting enough for you to visit our Kalasin City !!!
Welcome to Kalasin.