วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ดัชนีความทุกขเวทนา Misery Indexes ของนานาประเทศ


น่าแปลกใจมากไหมครับ !!!

ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2015 แล้ว ที่เว็ปไซต์ของบลูมเบิร์ก นำเสนอดัชนีความทุกขเวทนา ระบุว่าในบรรดาประเทศต่างๆในโลก เมื่อเอาความทุกข์ยากลำบาก ทุกขเวทนา เพราะประชาชนมีความทุกข์ในด้านต่างๆมาเปรียบเทียบกันแล้ว ปรากฏว่าประเทศไทยของเรามีค่าความทุกขเวทนาต่ำที่สุดในโลก คือหมายความว่า ประชาชนคนไทยมีความทุกข์น้อยที่สุดในโลกครับ !!!


ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดัชนีความทุกข์ยากที่ต่ำที่สุดในโลกนี้
ผมขอเชิญท่านผู้อ่านตามไปดูในรายละเอียดครับ
คลิกที่ลิ้งค์ต่อไปนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น