วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

เพิ่มตัวเลขคาดการณ์ GDP ปี 2017 และ 2018คณะกรรมการนโยบายการเงิน (The Bank of Thailand's Monetary Policy-MPC) https://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/Pages/default.aspx มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เพิ่มตัวเลขประมาณการณ์การขยายตัวของ GDP จากเดิม 3.2% ขึ้น เป็น 3.4% โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากแนวโน้มการส่งออกดีขึ้น 

ขณะเดียวกันยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ตามที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้

คณะกรรมการฯ มีมติว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าการคาดการณ์ครั้งก่อน แต่กล่าวเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงหลายประการ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งตรงนี้ทำให้คณะกรรมการต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% 

การคาดการณ์เศรษฐกิจในแง่ดีนี้ เนื่องมาจากความเป็นไปได้ในการส่งออกและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเทียว
ด้านการคาดการณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)นั้นตัวเลขก็เท่ากันกับการคาดการณ์ของ MPC ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเผศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ หรือ The National Economic and Social Development Board- NESDB) ก็คงตัวเลขการเติบโตของ GDP ไว้ที่ ระหว่าง 3% - 4% 

ดร.วิระไทย สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของไทย ปี 2017 ว่าจะฟื้นตัวทุกภาคส่วน เนื่องจากการส่งออกปรับปรุงดีขึ้นประกอบกับการเพิ่มสูงขึ้นของรายได้เกษตรกร
ธปท.คาดการณ์ว่า GDP ปี 2018  จะขยายตัว 3.6% เพราะความต้องการสินค้าอีเลคโทรนิกเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวจะทำให้การส่งออกได้รับผลดี

ทั้งหมดนี้เป็นข่าวจาก Bangkok Post Business นะครับ

สำหรับท่านที่ประสงค์รายละเอียดของเรื่องนี้ตามไปดูที่

Bangkomkpost.com

 
สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น