วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

It all starts with Educationกาแฟซองนี้
ผมชื้อมาจากห้างสรรพสินค้าที่เมือง โครักขปูร์ ประเทศอินเดีย เมื่อเดือนที่แล้วในราคา 135  รูปี (ประมาณ 70 บาท) น้ำหนักสุทธิ 50 กรัม 

สิงที่น่าทึ่งก็คือบนซองมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

...It all starts with Education. We share our global coffee expertise with coffee farmers in South-India and  train them in responsible farming at our training center in Coorg.To us goodness is more than just providing the best quality in a cup-We go beyond the cup.

ผมขอถอดความภาษาเป็นภาษาไทยดังนี้

...ทุกสิ่งเริ่มต้นที่การศึกษา บริษัทของเราเผยแพร่ความชำนาญระดับโลกด้านกาแฟสู่ชาวไร่ในภาคใต้ของอินเดียและฝึกอบรมความเป็นชาวไร่กาแฟที่มีความรับผิดชอบอย่างสูง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่เมือง โคออร์ก สำหรับเรา ความดีมิใช่แค่การให้กาแฟอย่างดีในถ้วยแก้วใบหนึ่งเท่านั้น แต่เรายังคิดถึงสิ่งที่มากกว่านั้นอีก...

นอกจากข้อความข้างต้นนี้แล้ว บริษัท Nestle ผู้ผลิตยังมีข้อความสำคัญเพิ่มเติมอีกว่า 

Nestle supports Nanhi Kali for the girl child # educatethegirlchild อีกด้วย

การที่ผู้ผลิตกาแฟให้การส่งเสริมการศึกษาของบรรดาเด็กหญิงด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์เช่นนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาความเสมอภาคทางการศึกษาของคนในประเทศนั้น สมดังที่นักการศึกษาเคยกล่าวไว้ว่า Education is life  และ Education for all 

จากการเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กหญิงเช่นนี้ ผมจึงขอสนับสนุนวิสัยทัศน์ ที่วเขากำหนดไว้ว่า It all starts with Education และผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือองค์พระบรมศาสดา ตลอดจนคำสั่งสอนของพระองค์ รวมทั้งพระสงฆ์สาวก โปรดช่วยหนุนส่งให้บริษัทฯ และประเทศอินเดียสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว อย่างราบรื่น เป็นอย่างดียิ่งเทอญ

ท่านที่สนใจ  Coorg สามารถติดตามได้ที่ลิ้งค์ต่อไปนี้
สาธุ สาธุ สาธุ !!!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น